Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Erwin Barendregt, A Pop Life

A Pop Life

Je leest op dit moment de privacy verklaring van A Pop Life. A Pop Life is een blog dat zich richt op artikelen die muziek gerelateerd zijn. Er worden geen diensten verkocht, reclames aangeboden en/of geld gevraagd.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door A Pop Life verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door A Pop Life, neem dan gerust contact op via het Contact formulier!
A Pop Life is een eenmansblog, dat wordt gevuld en onderhouden door Erwin Barendregt.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door A Pop Life. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
A Pop Life maakt gebruik van Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens (e-mail adres en eventueel voor- en achternaam) worden door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van MailChimp.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met A Pop Life via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om in staat te zijn te kunnen reageren.

Analyse
De website van A Pop Life verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie over welke pagina’s en artikelen worden geraadpleegd. Deze gegevens worden gebruikt voor het opbouwen van meetgegevens. Op basis van die gegevens kan het aanbod van A Pop Life worden geoptimaliseerd.

Ontvangers

De gegevens die A Pop Life ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Hoasted.com e-mail
De nieuwsbrieven worden verzonden via de website met gebruikmaking van e-mail die wordt gehost bij Hoasted.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails op de servers van Hoasted.com opgeslagen. Hoasted.com gebruikt servers die fysiek in een rekencentrum op Nederlands grondgebied staan.

Hoasted.com hosting
De website en back-ups van de website worden gehost bij Hoasted.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van A Pop Life zijn op de servers van Hoasted.com opgeslagen. Hoasted.com gebruikt servers die fysiek in een rekencentrum op Nederlands grondgebied staan.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door A Pop Life, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met A Pop Life via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie maanden terug bewaard.

Analyse
De gegevens die vanuit analyse oogpunt op de website worden verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor een maand bewaard, waarna deze worden geaggregeerd en verwijderd. De geaggregeerde gegevens worden weggeschreven naar een database tabel.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en/of software. De persoonsgegevens die door A Pop Life worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande systemen en/of software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Tevens zijn de A Pop Life servers en website alleen bij te werken vanuit een specifiek IP adres. Dit houdt in dat onderhoud van de website alleen mogelijk is vanuit één specifieke router, welke ook is uitgerust met MAC-adres filtering. Dit houdt in dat er alleen vanaf vooraf gedefinieerde machines vanuit één locatie toegang kan worden verleend tot de onderhoudsmodules van A Pop Life.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij A Pop Life vastgelegd en bewaard worden. Gebruik hiervoor het Contact formulier. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door A Pop Life. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij A Pop Life vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Gebruik hiervoor het Contact formulier.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat A Pop Life niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Plichten

A Pop Life verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk verbetering en optimalisatie van aanboden site inhoud. Jouw gegevens zullen nooit worden aangeboden of verkocht aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens om te controleren of reacties vanuit een legitiem bron komen en om te kunnen reageren.

A Pop Life behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer A Pop Life dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van A Pop Life te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via het Contact formulier.