Tag: Kardes Turkuler

Kardes Turkuler & Sezen Aksu, 31-05-2014

Sezen Aksu 01-06-2014 concertkaartje (apoplife.nl)

4/5: Altijd goed om Sezen Aksu te zien, helemaal met Kardes Turkuler!

Kardes Türküler, 24-02-2007

No ticket (apoplife.nl)

3½/5: In mooie omgeving Kardes Turkuler zien. Kan niet fout gaan.