Tag: Kardes Turkuler

Kardes Turkuler & Sezen Aksu

4/5: Altijd goed om Sezen Aksu te zien, helemaal met Kardes Turkuler!

Kardes Türküler

3½/5: In mooie omgeving Kardes Turkuler zien. Kan niet fout gaan.